Přestavba čističky odpadních vod na jednu z nejmodernějších v Evropě