Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program Sdružení nezávislých kandidátů Chyňava

7. 10. 2010

 Volební program Sdružení nezávislých kandidátů Chyňava pro komunální volby 2010

Oblast politická

·         Podporovat rozvoj občanské společnosti a principů demokracie na komunální úrovni

·         Spolupracovat s občanskými, zájmovými a společenskými organizacemi

·         Dbát spravedlivého zastoupení jednotlivých částí obce

·         Ustanovit kromě finančního a kontrolního výboru též komise kulturní a životního prostředí a zapojit do jejich činnosti zastupitele a odborníky z řad občanů  ( SPOZ )

·         Prosazovat paritní zastoupení ve všech orgánech obce podle výsledku voleb

·         Využít místní referendum při závažných otázkách týkajících se rozvoje obce

·         Zveřejňovat zápis z jednání Zastupitelstva obce na webových stránkách

·         Zajistit transparentnost výběrových řízení

·         Zvyšovat informovanost občanů pomocí moderních prostředků ( např. internetem )

·         Propagovat obec navenek

·         Spolupracovat s městem Beroun, Středočeským krajem a ministerstvy

Oblast hospodářská

·         Podporovat podnikatelskou činnost v obcích, tj. rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání, služeb, cestovního ruchu apod.

·         Dbát na využití obecních objektů pro obec a občany

·         Usilovat o rozvoj obce prostřednictvím mimořádných příjmů rozpočtu obce (dotace, granty, prodeje, pronájmy, dary apod.)

Oblast rozvoje obce a životního prostředí

  Vypracovat dlouhodobý program rozvoje jednotlivých součástí obce

  Dostavět přívod vody ze skupinového vodovodu Beroun, Králův Dvůr, Zdice, Hořovice  

  Pokračovat v postupné plynofikaci obcí

  Zajistit přípravu pro výstavbu nových rodinných domů

  Pokračovat společně s ČEZ a.s. v rekonstrukci rozvodné sítě NN v obcích

  Pokračovat v budování chodníků, úpravách komunikací, veřejných prostranství a míst s odpočinkovým        charakterem

  Zlepšovat dopravní obslužnost jednotlivých částí obce

Oblast kulturní, společenská a sportovní

 Podporovat udržení, obnovu a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní odpovědnosti za obnovu a rozvoj jednotlivých obcí

 Propagovat místní kulturu

 Prohlubovat mezinárodní spolupráci s partnerskými obcemi v italském údolí Valle di Ledro

 Nadále podporovat bezplatné vydávání Chyňavského zpravodaje a zkvalitnit jeho obsah a formu

 Podporovat činnost zájmových spolků a sdružení ( sportovní klub, divadelní klub, ČČK, zahrádkáři, včelaři a další )

Pokračovat ve zlepšování podmínek pro zájmové a sportovní vyžití dětí a mládeže včetně vybudování odpovídajícího zázemí

Oblast bezpečnosti, oblast sociální a zdravotní

·         Podporovat jednotky dobrovolných hasičů v obci a zajistit jejich akceschopnost

·         Podporovat aktivity ve prospěch života seniorů a spolupráce generací

·         Podporovat dostupnost zdravotní péče v obci